Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 

  Kategorier

  Visa kategorier ()
  Sortera
     
     

  Bo, miljö och trafik (60)

  Fritid och kultur (9)

  Företag och näringsliv (12)

  • Hemsändningsbidrag - redovisning

   Ladda ner blankett för att redovisa hemsändningsbidrag.

   Ladda ner blankett för att redovisa hemsändningsbidrag.

  • Nationella och internationella evenemang - ansökan om stöd

   Organisationer kan söka stöd hos kommunen för att genomföra nationella eller internationella evenemang i Örnsköldsviks kommun.

   Organisationer kan söka stöd hos kommunen för att genomföra nationella eller internationella evenemang i Örnsköldsviks kommun.

  • Skapa checklista för att anordna evenemang

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska anordna evenemang.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska anordna evenemang.

  • Skapa checklista för att starta biodling

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta biodling.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta biodling.

  • Skapa checklista för att starta hotell och annan logiverksamhet

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta hotell eller annan typ av logiverksamhet.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta hotell eller annan typ av logiverksamhet.

  • Skapa checklista för att starta restaurang

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta restaurang.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta restaurang.

  • Skapa checklista för vattenbruk

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för vattenbruk om du vill börja odla fisk, kräftor, räkor, musslor, ostron och alger.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för vattenbruk om du vill börja odla fisk, kräftor, räkor, musslor, ostron och alger.

  • Vindbonus - ansökan

   Ladda ner blankett för att ansöka om vindbonus.

   Ladda ner blankett för att ansöka om vindbonus.

  Kommun och politik (21)

  • Autogiro barnomsorg - ansökan

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för barnomsorg.

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för barnomsorg.

  • Autogiro bostadssociala hyror och övrig fakturering - ansökan

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för bostadssociala hyror och övrig fakturering.

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för bostadssociala hyror och övrig fakturering.

  • Autogiro Äldreomsorg och LSS-boende - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla autogiro för Äldreomsorg och LSS-boende.

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla autogiro för Äldreomsorg och LSS-boende.

  • Borgerlig vigsel - lämna önskemål om tid

   Här kan du skicka in önskemål om att boka tid för en borgerlig vigsel med någon av kommunens vigselförrättare.

   Här kan du skicka in önskemål om att boka tid för en borgerlig vigsel med någon av kommunens vigselförrättare.

  • Direktupphandling i Örnsköldsviks kommun - intresseanmälan

   Här kan du registrera din verksamhet i Örnsköldsviks kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen.

   Här kan du registrera din verksamhet i Örnsköldsviks kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen.

  • Felanmälan/fråga angående e-tjänst

   Har du problem med en e-tjänst i detta system kan du felanmäla det här.

   Har du problem med en e-tjänst i detta system kan du felanmäla det här.

  • Förslag på ny e-tjänst eller förbättringsförslag på befintlig e-tjänst

   Örnsköldsviks kommun vill förenkla dina kontakter med oss genom att erbjuda fler e-tjänster på vår webbsida. Vad skulle du vilja kunna anmäla eller ansöka om hos kommunen när du själv har tid att göra det? Eller vad vill du att vi förbättrar? Skicka in dina önskemål!

   Örnsköldsviks kommun vill förenkla dina kontakter med oss genom att erbjuda fler e-tjänster på vår webbsida. Vad skulle du vilja kunna anmäla eller ansöka om hos kommunen när du själv har tid att göra det? Eller vad vill du att vi förbättrar? Skicka in dina önskemål!

  • Förtroendemannaregistret - sök förtroendevald

   I förtroendemannaregistret kan du söka fram kommunens förtroendevalda och deras kontaktuppgifter.

   I förtroendemannaregistret kan du söka fram kommunens förtroendevalda och deras kontaktuppgifter.

  • Larmavtal - avslut av befintligt avtal

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka skicka in en begäran om att avsluta befintlig larmavtal.

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka skicka in en begäran om att avsluta befintlig larmavtal.

  • Larmavtal - uppdatering av kontaktuppgifter

   Här kan du som anläggningsägare (privatperson eller firmatecknare) alternativt företrädare/ombud för denne lämna eller uppdatera befintliga kontaktuppgifter kopplat till ett larmavtal eller en åtgärdsplan hos Kommunens alarmeringscentral KAC. 

   Här kan du som anläggningsägare (privatperson eller firmatecknare) alternativt företrädare/ombud för denne lämna eller uppdatera befintliga kontaktuppgifter kopplat till ett larmavtal eller en åtgärdsplan hos Kommunens alarmeringscentral KAC. 

  • Larmavtal - ändring av antal enheter KAC

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka in ändring av antal enheter i ett gällande avtal hos KAC.

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka in ändring av antal enheter i ett gällande avtal hos KAC.

  • Lämna klagomål eller synpunkt - utbildning och barnomsorg

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kommunens utbildning eller barnomsorg.

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kommunens utbildning eller barnomsorg.

  • Lämna klagomål eller synpunkt - vård och omsorg

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kommunens vård och omsorg.

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kommunens vård och omsorg.

  • Lämna klagomål eller synpunkt - övriga verksamheter

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kategorierna: "Fritid och kultur", "Övrig verksamhet", "Företag och näringsliv" eller "Bo, miljö och trafik".

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kategorierna: "Fritid och kultur", "Övrig verksamhet", "Företag och näringsliv" eller "Bo, miljö och trafik".

  • Politiskt uppdrag - avsägelse

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

  • Samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Åtgärdsunderlag - Kommunens alarmeringscentral KAC (Bilaga 1.1)

   Här kan du som har avtal med Kommunens alarmeringscentral KAC skicka in åtgärdsunderlag för larmhantering kopplat till KAC.

   Här kan du som har avtal med Kommunens alarmeringscentral KAC skicka in åtgärdsunderlag för larmhantering kopplat till KAC.

  Omsorg och stöd (26)

  • Avsluta LSS insats - anmälan

   Person som på grund av sjukdom eller skada har haft en funktionsnedsättning och rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet kan här anmäla upphörande av insats enligt LSS.

   Person som på grund av sjukdom eller skada har haft en funktionsnedsättning och rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet kan här anmäla upphörande av insats enligt LSS.

  • Behov av god man eller förvaltare - ansökan

   Ladda ned blanketter för att ansöka om god man eller förvaltare.

   Ladda ned blanketter för att ansöka om god man eller förvaltare.

  • Beräkning av omsorgsavgift - underlag

   Här kan du ladda ner blankett för att fylla i och skicka in de uppgifter som behövs för att beräkna vilken omsorgsavgift du ska betala.

   Här kan du ladda ner blankett för att fylla i och skicka in de uppgifter som behövs för att beräkna vilken omsorgsavgift du ska betala.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Här kan du ladda ner blanketter för att ansöka om olika typer av anpassningar av bostaden.

   Här kan du ladda ner blanketter för att ansöka om olika typer av anpassningar av bostaden.

  • Dödsbo - anmälan

   Här kan du ladda ner blankett för att göra dödsboanmälan.

   Här kan du ladda ner blankett för att göra dödsboanmälan.

  • Ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön - ansökan

   Här kan du ladda ned blankett för att ansöka om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön.

   Här kan du ladda ned blankett för att ansöka om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön.

  • Ensamkommande barn - redogörelse/arvodesräkning

   Här kan du som god man för ensamkommande barn skicka in redogörelse och ansöka om arvodesräkning hos Överförmyndarenheten i Umeåregionen.

   Här kan du som god man för ensamkommande barn skicka in redogörelse och ansöka om arvodesräkning hos Överförmyndarenheten i Umeåregionen.

  • Fullmakt - avgifter

   Här kan du ladda ner blankett  för att ge någon fullmakt att hjälpa dig med olika avgiftsfrågor.

   Här kan du ladda ner blankett  för att ge någon fullmakt att hjälpa dig med olika avgiftsfrågor.

  • Färdtjänst - ansökan

   Här kan du ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller annan person.

   Här kan du ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller annan person.

  • Insatser enligt LSS - ansökan

   Person som på grund av sjukdom eller skada har en funktionsnedsättning har rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet för att få leva ett aktivt och meningsfullt liv.

   Person som på grund av sjukdom eller skada har en funktionsnedsättning har rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet för att få leva ett aktivt och meningsfullt liv.

  • Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Denna tjänst kan användas av läkaren som styrker dina behov av parkeringstillstånd. 

   Denna tjänst kan användas av läkaren som styrker dina behov av parkeringstillstånd. 

  • Medicinskt utlåtande gällande ansökan färdtjänst/riksfärdtjänst

   Denna e-tjänst ska användas av läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut som utfärdar ett medicinskt utlåtande till ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst.

   Denna e-tjänst ska användas av läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut som utfärdar ett medicinskt utlåtande till ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst.

  • Merkostnad för sjuklön - fullmakt för ansökan om ekonomiskt stöd

   Ladda ner blankett fullmakt för att ansöka om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön.

   Ladda ner blankett fullmakt för att ansöka om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön.

  • Redovisa sökta bostäder

   Ladda ned blankett för att redovisa sökta bostäder.

   Ladda ned blankett för att redovisa sökta bostäder.

  • Riksfärdtjänst - ansökan

   Här kan du ansöka om riksfärdtjänst för dig själv eller för annan person.

   Här kan du ansöka om riksfärdtjänst för dig själv eller för annan person.

  • Räkna ut uppskattad omsorgsavgift för hemtjänst

   Här kan du kan du/ni göra en preliminär beräkning av omsorgsavgift för hemtjänst, det vill säga hur mycket du/ni kommer behöva betala för beviljat stöd i hemmet.

   Här kan du kan du/ni göra en preliminär beräkning av omsorgsavgift för hemtjänst, det vill säga hur mycket du/ni kommer behöva betala för beviljat stöd i hemmet.

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Ladda ned blankett för att ansöka om samarbetssamtal.

   Ladda ned blankett för att ansöka om samarbetssamtal.

  • Stöd i hemmet eller annat boende med anledning av psykisk ohälsa enligt SoL - ansökan

   Ladda ned blankett för att ansöka om stöd i hemmet eller annat boende med anledning av psykisk ohälsa enligt SoL.

   Ladda ned blankett för att ansöka om stöd i hemmet eller annat boende med anledning av psykisk ohälsa enligt SoL.

  • Stöd i hemmet eller vård- och omsorgsboende enligt SOL - ansökan

   Här kan du anmäla att du eller anhörig behöver stöd i hemmet eller vill flytta till särskilt boende. 

   Här kan du anmäla att du eller anhörig behöver stöd i hemmet eller vill flytta till särskilt boende. 

  • Sök servicebostad och gruppbostad i webbkarta

   Här kan du söka bland kommunens serviceboenden och gruppboenden i vår webbkarta. 

   Du kan välja att se dem i webbkartan och zooma in på det område du är intresserad av eller söka på adress. Namn på boendet samt kontaktuppgifter synliggörs när du klickar på ikonen för boendet.

   Här kan du söka bland kommunens serviceboenden och gruppboenden i vår webbkarta. 

   Du kan välja att se dem i webbkartan och zooma in på det område du är intresserad av eller söka på adress. Namn på boendet samt kontaktuppgifter synliggörs när du klickar på ikonen för boendet.

  • Tidsbokning - Familjerådgivningen

   Här kan du boka tid för ett första samtal hos Familjerådgivningen.

   Här kan du boka tid för ett första samtal hos Familjerådgivningen.

  • Övergångskontrakt för bostad - ansökan

   Ladda ned blankett för att ansöka om bistånd till bostad.

   Ladda ned blankett för att ansöka om bistånd till bostad.

  Utbildning och barnomsorg (23)

  • Barnomsorg på kvällar nätter och helger - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om barnomsorg på kvällar, nätter och/eller helger.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om barnomsorg på kvällar, nätter och/eller helger.

  • Bedriva fristående förskola med enskild huvudman - ansökan om godkännande

   Här kan du som är enskild huvudman ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola.

   Här kan du som är enskild huvudman ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola.

  • Bedriva fristående pedagogisk omsorg med enskild huvudman - ansökan om godkännande

   Här kan du som är enskild huvudman ladda ned blankett för att ansöka om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg.

   Här kan du som är enskild huvudman ladda ned blankett för att ansöka om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg.

  • Beställning av klasslista

   Här kan du beställa kopior av klasslistor från skolor inom Örnsköldsviks kommun som förvaras hos kommunarkivet.

   Här kan du beställa kopior av klasslistor från skolor inom Örnsköldsviks kommun som förvaras hos kommunarkivet.

  • Bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjuts

   Här kan du ladda ned blankett för att ansöka om bilersättning vid självskjuts som alternativ skolskjuts.

   Här kan du ladda ned blankett för att ansöka om bilersättning vid självskjuts som alternativ skolskjuts.

  • Försäkran om betalningsansvar för barn- eller skolbarnsomsorgsavgift

   Här kan du ladda ned blankett för att dela på faktura gällande barnomsorg.

   Här kan du ladda ned blankett för att dela på faktura gällande barnomsorg.

  • Inackorderingstillägg - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om inackorderingstillägg.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om inackorderingstillägg.

  • Inflytt, utflytt eller skolbyte - anmälan

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla inflytt, utflytt eller skolbyte. Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör. En del adresser ligger precis i gränsen mellan två grundskolor. Vid osäkerhet kring vilken skola ditt barn tillhör kontaktar du kommunens administration för bildning alternativt expeditionen för aktuella grundskolor.

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla inflytt, utflytt eller skolbyte. Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör. En del adresser ligger precis i gränsen mellan två grundskolor. Vid osäkerhet kring vilken skola ditt barn tillhör kontaktar du kommunens administration för bildning alternativt expeditionen för aktuella grundskolor.

  • Ledighetsansökan för grundskoleelev

   Ladda ner blankett för elev som ska ansöka om kortare ledighet från ordinarie undervisning.

   Ladda ner blankett för elev som ska ansöka om kortare ledighet från ordinarie undervisning.

  • Längre ledighet förskola/familjedaghem - anmälan

   Ladda ner blankett för barn som har planerad längre ledighet från sin förskole- eller familjedaghemsplats upp till max tre (3) månader. 

   Ladda ner blankett för barn som har planerad längre ledighet från sin förskole- eller familjedaghemsplats upp till max tre (3) månader. 

  • Lärvux, särskild utbildning för vuxna - ansökan

   Ladda ner blanketten för ansökan till särskild utbildning för vuxna, Lärvux. 

   Ladda ner blanketten för ansökan till särskild utbildning för vuxna, Lärvux. 

  • Läsa kurs eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i annan kommun - ansökan

   Ladda ner blankett för att ansöka om att läsa kurs eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i annan kommun

   Ladda ner blankett för att ansöka om att läsa kurs eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i annan kommun

  • Modersmålsundervisning - ansökan

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev ansöka om undervisning i modersmål

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev ansöka om undervisning i modersmål

  • Modersmålsundervisning - avanmälan

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev avsluta undervisning i modersmål.

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev avsluta undervisning i modersmål.

  • Passertagg - beställning/avaktivering

   Här kan du beställa, återaktivera, uppgradera och avaktivera passertagg för Lärcentrum som ger dig tillgång till Lärcentrums studieplatser mellan kl 06:00 - 22:00 alla dagar.

   Här kan du beställa, återaktivera, uppgradera och avaktivera passertagg för Lärcentrum som ger dig tillgång till Lärcentrums studieplatser mellan kl 06:00 - 22:00 alla dagar.

  • Reseersättning utöver ungdomskort

   Ladda ner blankett för att ansöka om reseersättning utöver ungdomskort.

   Ladda ner blankett för att ansöka om reseersättning utöver ungdomskort.

  • Vklass - se schema, registrera frånvaro mm

   Du som elev kommer åt ditt schema, matsedel och mycket mer.

   Du som förälder kan logga in och se ditt barns schema. Skicka meddelanden till andra föräldrar eller lärare. Registrera frånvaro för ditt barn.

   Du som elev kommer åt ditt schema, matsedel och mycket mer.

   Du som förälder kan logga in och se ditt barns schema. Skicka meddelanden till andra föräldrar eller lärare. Registrera frånvaro för ditt barn.

  • Vuxenutbildning SFI - ledighetsansökan elev

   Ladda ner blankett för att ansöka om ledighet från vuxenutbildningen eller SFI

   Ladda ner blankett för att ansöka om ledighet från vuxenutbildningen eller SFI

  • Ändringar i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola - anmälan

   Här kan du som är enskild huvudman anmäla ändringar i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola.

   Här kan du som är enskild huvudman anmäla ändringar i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola.