Rivning - ansökan om lov/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område behöver du normalt söka rivningslov. Om byggnaden du vill riva ligger utanför detaljplanelagt område behöver du bara göra en anmälan. Däremot får du riva vanliga komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område utan anmälan.

Förtydligande
Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan/anmälan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett och fyra veckor från anmälan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan/anmälan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtaget av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

Observera att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked från kommunen.

Du kan läsa mer här: Rivning 

Saknar du e-legitimation?
Om du saknar e-legitimation kan du ansöka via blankett. Ladda ner den via "Hämta blankett". Behöver du hjälp med din ansökan går det bra att kontakta oss på Byggenheten via e-post: bygglov@ornskoldsvik.se.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa