Strandskydd - dispensansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt miljöbalken. Strandskyddet omfattar även små bäckar, småvatten och anlagda vatten. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. Längs delar av kommunens kust har strandskyddet utvidgats till 200 meter.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Vissa åtgärder är förbjudna inom strandskyddsområden, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet. Ska du göra något av detta kan åtgärden kräva dispens.

För att få dispens krävs särskilda skäl samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

Läs mer på ornskoldsvik.se

Avgift

Prövningsavgiften för dispensansökan debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Ett beslut i ärendet kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Alla alternativ är kopplade till en avgift. Även återkallad ansökan debiteras.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa