Upprustningsbidrag för Kulturarvsförening - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att ekonomiskt stödja restaureringsarbeten på föreningens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål. Bidraget kan utgå med högst 25 % av marknadsmässiga kostnader. Förening som beviljas bidrag ska påbörja arbetet inom ett (1) år och slutföra det inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter slutbesiktning och verifikat är inskickat.

Villkor

  • Förening som söker bidraget måste uppfylla de allmänna kraven för bidrag. Ansökan måste komma in och hanteras av Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas. Till ansökan om upprustningsbidrag ska kostnadskalkyl och finansieringsplan bifogas.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån prioriterar ansökningarna efter av nämnden beslutade kriterier. Ansvarig handläggare ger föreningen besked om bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag krävs att föreningen lämnar in en ny ansökan för att en ny prövning av ärendet ska göras.

Ansökan kan göras löpande under året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Handlingar som styrker kostander: Ritningar, situationsplan, kostnadskalkyl, finansieringsplan samt driftskalkyl.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa