Tillfällig övernattning - anmälan

LÄS MER

Vid större idrottsarrangemang eller liknande kan det finnas behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är utformade för övernattning. Då behöver man göra en anmälan om "Tillfällig övernattning"  ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Läs mer eller gör din anmälan på www.ornskoldsvik.se

Frågor om tjänsten

KAC (Kommunens alarmeringscentral)
kac@ornskoldsvik.se
0660 - 787 50

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se