Tillfällig övernattning - anmälan

LÄS MER

Vid större idrottsarrangemang eller liknande kan det finnas behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är utformade för övernattning. Då behöver man göra en anmälan om "Tillfällig övernattning"  ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Läs mer eller gör din anmälan på www.ornskoldsvik.se

Frågor om e-tjänsten

KAC (Kommunens alarmeringscentral)
kac@ornskoldsvik.se
0660 - 787 50

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se