F-skatt - ansöka, ändra eller återkalla godkännande för F- eller FA-skatt

LÄS MER

Här finner du länk till Verksamt.se där du kan logga in för att ansöka om, ändra eller återkalla ett godkännande för F- eller FA-skatt hos Skatteverket.

Du kan använda e-tjänsten om du är:

  • enskild näringsidkare
  • registrerad hos Bolagsverket som behörig företrädare för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening.