Räkna ut din skatt

LÄS MER

Här finner du länk till Verksamt.se där du kan göra en ungefärlig bedömning av hur mycket inkomstskatt och egenavgifter du ska betala som enskild näringsidkare.

Skattekalkylatorn ger ett ungefärligt resultat som fungerar bra att använda när du till exempel gör en budget inför företagsstarten. Du ska inte själv beräkna schablonavdrag för egenavgifter, det gör skattekalkylatorn automatiskt.

Tänk på att beräkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som kommer att påverka din slutliga skatt, till exempel avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond, räntefördelning och pensionsförsäkring.

Vill du räkna ut din exakta skatt kan du istället använda Skatteverkets kalkylator. Observera att där ska du lägga in din inkomst efter schablonavdrag för egenavgifter.