Kompostering av hushållsavfall - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för anmälan om kompostering av hushållsavfall.

 Läs mer om kompostering av matavfall

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.