Bygglov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnad (bostad eller verksamhet) eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. En altan eller en uteplats kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad. En komplementbyggnad, till exempel garage, gäststuga, förråd eller lekstuga kräver i de flesta fall bygglov.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats: Läs mer om bygglov.

Förtydligande
Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan/anmälan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett och fyra veckor från anmälan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan/anmälan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtaget av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

Ombud för byggherre
Du kan som ombud för byggherre fylla i ansökan och ange byggherrens kontaktuppgifter. Denne får då en notis om att ansökan behöver signeras digitalt. När detta är gjort skickas ansökan in i byggherrens namn.

 

Om du saknar du e-legitimation eller vill ansöka via blankett

Om du saknar e-legitimation eller vill ansöka via blankett kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se. De kan även hjälpa till om du behöver stöd vid din ansökan/anmälan.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Planritning
  • Situationsplan
  • Sektionsritning
  • Fasadritning
  • Kontrollplan
  • Teknisk beskrivning
  • Vid tillfälligt bygglov - avvecklingsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa