Bygglov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnad (bostad eller verksamhet) eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

OBS! Om du endast vill bygga en komplementbyggnad som ett tillägg till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, till exempel förråd, gäststuga eller garage kan du använda e-tjänsten "Komplementbyggnad - ansökan om lov/anmälan". Detta gäller även små växthus, friggebodar och liknande.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats: Läs mer om bygglov.

Förtydligande
Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan/anmälan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett och fyra veckor från anmälan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan/anmälan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtaget av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

Ombud för byggherre
Du kan som ombud för byggherre fylla i ansökan och ange byggherrens kontaktuppgifter. Denne får då en notis om att ansökan behöver signeras digitalt. När detta är gjort skickas ansökan in i byggherrens namn.

 

Saknar du e-legitimation?
Om du saknar e-legitimation kan du ansöka via blankett. Ladda ner den via "Hämta blankett". Behöver du hjälp med din ansökan går det bra att kontakta oss på Byggenheten via e-post: bygglov@ornskoldsvik.se.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Planritning
  • Situationsplan
  • Sektionsritning
  • Fasadritning
  • Kontrollplan
  • Teknisk beskrivning
  • Vid tillfälligt bygglov - avvecklingsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa