Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun har rätt att skicka medborgarförslag. Förslagen ska handla om sådant som ligger inom kommunfullmäktiges kompetens. Varje förslag får endast behandla en fråga, ämnen av olika slag kan alltså inte tas upp i samma förslag. Kommunfullmäktige har som målsättning att behandla alla medborgarförslag inom ett år. Vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober redovisar kommunstyrelsen för fullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Hur skickar jag mitt förslag?
Det finns två sätt att skicka medborgarförslag:

  • Om du använder e-tjänsten undertecknar du förslaget med e-legitimation.
  • Om du använder blanketten måste du skriva ut den och signera förslaget innan det skickas till oss. Du kan skicka in den per post eller inscannad via e-post till: kommunledning@ornskoldsvik.se 

När ska förslaget vara inskickat?
Medborgarförslaget ska ha inkommit senast 5 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

Här kan se vilka dagar kommunfullmäktige har sammanträde.

 

Om du vill skicka in en felanmälan, synpunkt eller förslag om gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser kan du istället göra det i webbformuläret felanmälan eller i appen felanmälan.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
kommunledning@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@ornskoldsvik.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa