Färdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är färdtjänst och vem kan få tillstånd till färdtjänst? (Du kan ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller annan person.)

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Att man har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså i sig inte rätt till färdtjänst. Det avgörande är förmågan att förflytta sig och/eller nyttja kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i färdtjänstlagen som är en trafiklag.

Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är dålig turtäthet. Att man av olika anledningar inte kör bil, att man inte kan göra inköp/bära. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen.  Detta kan bifogas digitalt i formuläret eller bifogas separat.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om färdtjänst

Information om handläggningstid

Du ska få ett beslut om din ansökan beviljats eller besked om att kommunen avser avslå din ansökan inom fyra veckor (tid räknas från det datum då ärendet har alla uppgifter som beslutet kräver). Vid semester kan det vara förlängda handläggningstider.

Förnyad ansökan
Du som tidigare haft tillstånd och skickar in förnyad ansökan ska få ett beslut om din ansökan beviljats eller besked om att kommunen avser avslå din ansökan innan ditt tidigare tillstånd gått ut. Detta förutsatt att komplett ansökan samt, i förekommande fall, medicinskt utlåtande inkommer minst fyra veckor innan tidigare tillstånd går ut.

Om ärendet inte är komplett meddelar vi dig inom tio arbetsdagar om inlämnad ansökan saknar fullständigt ifyllda uppgifter eller om din ansökan behöver kompletteras med ytterligare handlingar, vanligtvis medicinskt utlåtande.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa