Färdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader och som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. 
Du kan ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller för en annan person. När du ansöker om färdtjänst behöver du komplettera din ansökan med ett aktuellt medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning. Detta kan bifogas digitalt i formuläret eller skickas in separat.

Kommunen kan bevilja dig färdtjänst tills vidare eller för en begränsad period.

Mer information hittar du under ”bra att veta om färdtjänst” 

Handläggningstid

Inom fyra veckor från att du lämnat in en komplett ansökan ska du få besked om du beviljats färdtjänst eller om kommunen avslår din ansökan. Tiden räknas från det datum då kommunen fått en komplett ansökan med alla uppgifter som behövs för att fatta beslut. Under semestertider kan handläggningstiderna vara längre. 
Du behöver själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd löper ut och söka nytt senast fyra veckor före utgångsdatum om du har fortsatt behov av färdtjänst. 

Om din ansökan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tio arbetsdagar. Det kan till exempel handla om att din ansökan saknar fullständigt ifyllda uppgifter eller behöver kompletteras med ytterligare handlingar, vanligtvis medicinskt utlåtande. 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa