Riksfärdtjänst - gml

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som på grund av detta måste resa på ett särskilt kostsamt sätt mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst. Ett skäl till högre reskostnader kan vara att du behöver ledsagare när du reser med allmänna kommunikationer eller måste åka med särskilt fordon. Din funktionsnedsättning ska bedömas som varaktig (minst 12 månader) och ska styrkas med läkarutlåtande.

Du kan ansöka om riksfärdtjänst för dig själv eller för annan person.

Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Riksfärdtjänst får inte användas för resa till arbete, utbildning, vård eller behandling.
En förutsättning för att bli beviljad riksfärdtjänst är att du inte kan genomföra resan på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice. 

 Läs mer under ”bra att veta om riksfärdtjänst”

Handläggningstid

Inom fyra veckor från att du lämnat in en komplett ansökan ska du få besked om du beviljats färdtjänst eller om kommunen avslår din ansökan. Tiden räknas från det datum då kommunen fått en komplett ansökan med alla uppgifter som behövs för att fatta beslut. Under semestertider kan handläggningstiderna vara längre. 
Du behöver själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd löper ut och söka nytt senast fyra veckor före utgångsdatum om du har fortsatt behov av färdtjänst. 

Om din ansökan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tio arbetsdagar. Det kan till exempel handla om att din ansökan saknar fullständigt ifyllda uppgifter eller behöver kompletteras med ytterligare handlingar, vanligtvis medicinskt utlåtande. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa