Riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du  kan ansöka om riksfärdtjänst för dig själv eller för annan person via denna e-tjänst.

Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som på grund av detta måste resa på ett särskilt kostsamt sätt mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst. Ett skäl till högre reskostnader kan vara att man behöver ledsagare under resa med allmänna kommunikationer eller måste åka med annat, särskilt fordon. Funktionsnedsättningen ska bedömas som varaktig (minst 12 månader) och ska styrkas med medicinskt utlåtande.

Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär och får inte avse resa till arbete, utbildning, vård eller behandling.

En förutsättning för att bli beviljad riksfärdtjänst är att resan inte kan genomföras på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice. Som exempel så är många av Norrtågs tåg väl anpassade för resenärer med funktionsnedsättning.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om riksfärdtjänst

Information om handläggningstid

Du ska få ett beslut om din ansökan beviljats eller besked om att kommunen avser avslå din ansökan inom fyra veckor (tid räknas från det datum då ärendet har alla uppgifter som beslutet kräver). Vid semester kan det vara förlängda handläggningstider.

Förnyad ansökan
Du som tidigare haft tillstånd och skickar in förnyad ansökan ska få ett beslut om din ansökan beviljats eller besked om att kommunen avser avslå din ansökan innan ditt tidigare tillstånd gått ut. Detta förutsatt att komplett ansökan samt, i förekommande fall, medicinskt utlåtande inkommer minst fyra veckor innan tidigare tillstånd går ut.

Om ärendet inte är komplett meddelar vi dig inom tio arbetsdagar om inlämnad ansökan saknar fullständigt ifyllda uppgifter eller om din ansökan behöver kompletteras med ytterligare handlingar, vanligtvis medicinskt utlåtande.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa