Vissa serviceinsatser i hemmet - ansökan

LÄS MER

Som komplement eller alternativ till den behovsprövade hemtjänst och service som kommunen erbjuder har du möjlighet att på egen hand köpa hushållsnära tjänster. Det kan handla om städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, snöröjning eller annat du vill ha hjälp med.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se