Kollektiv olycksfallsförsäkring - skadeanmälan

LÄS MER

Elever i kommunens skolor och friskolor samt barn inom förskolan är försäkrade i Svenska Kommun Försäkrings AB. Försäkringsnummer är O 01 Ö 22:1.

Om en skada har inträffat och du som förälder/elev vill göra en anmälan till försäkringsbolaget, använd blanketten eller vänd dig till närmaste skolområdesexpedition där blanketterna kan skrivas ut.

  • Skicka skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget. Försäkringsnumret finns i försäkringsinformationen.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Tänk på att ev. taxiresor i samband med skadan skall vara föreskrivna av läkare och prövade av försäkringsbolaget.

 Kontakta försäkringsbolaget tel 0457 - 201 70 eller info@vanameyde.se för information.
 

Skador som inträffade före 1 januari 2020

För nya skadeanmälningar som gäller skador som inträffade före 1 januari 2020, kontakta elevförsäkringsansvarig, Eric Bagger.
Om du har ett pågående ärende hos ett bolag som kommunen har anlitat tidigare så ska du ha fortsatt kontakt med det bolaget.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se