Medicinskt utlåtande gällande ansökan färdtjänst/riksfärdtjänst

LÄS MER

Denna e-tjänst ska användas av läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut som utfärdar ett medicinskt utlåtande till ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst. 

Du som ansöker om färdtjänst/riksfärdtjänst behöver i regel lämna ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig eller resa med den allmänna kollektivtrafiken. Utlåtandet är du själv ansvarig för att skaffa. Be sjukvården fylla i denna e-tjänst vid besöket så skickas den direkt till handläggarna för färdtjänst/riksfärdtjänst.

Mer information hittar du under ”bra att veta om färdtjänst” 

Kortlänk att dela till personal inom Region Västernorrland (RVN): 
https://e-tjanster.ornskoldsvik.se/medicinsktutlatande

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa