Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

  Kategorier

  Visa kategorier ()
  Sortera
     
  Vy:

  Bo, miljö och trafik (70)

  Fritid och kultur (5)

  • Terminskort allmänhetens bad

   Här kan du beställa säsongskort för kommunens allmänhetens bad. 

  Företag och näringsliv (4)

  Kommun och politik (15)

  • Ambulerande röstmottagare - anmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse av att en röstmottagare kommer hem till dig och hämtar din röst till Europaparlamentsvalet 2024.

  • Beställning av röstkort

   Om du har tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt här.

  • E-förslag

   Här kan du som har e-legitimation logga in och lämna ett e-förslag till Örnsköldsviks kommun. Du behöver inte vara folkbokförd i kommunen för att skicka in ett e-förslag. Det finns inte heller en åldersgräns - barn och unga kan också delta och skapa sina egna förslag.

  • Felanmälan/fråga angående e-tjänst

   Här kan du anmäla problem med en funktion eller ställa en fråga angående e-tjänst i detta system.

  • Förslag på ny e-tjänst eller förbättringsförslag på befintlig e-tjänst

   Här kan du skicka in önskemål om ny digital service eller förbättringsförslag på befintlig service till oss på Örnsköldsviks kommun.

  • Larmavtal KAC - avslut av befintligt avtal

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka skicka in en begäran om att avsluta befintlig larmavtal.

  • Larmavtal KAC - Kommunens alarmeringscentral

   Här kan du upprätta ett avtal med kommunens alarmeringscentral KAC.

  • Larmavtal KAC - uppdatering av kontaktuppgifter

   Här kan du som anläggningsägare (privatperson eller firmatecknare) alternativt företrädare/ombud för denne lämna eller uppdatera befintliga kontaktuppgifter kopplat till ett larmavtal eller en åtgärdsplan hos Kommunens alarmeringscentral KAC. 

  • Larmavtal KAC - ändring av antal enheter

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka in ändring av antal enheter i ett gällande avtal hos KAC.

  • Politiskt uppdrag - avsägelse

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

  • Samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Åtgärdsunderlag KAC - Kommunens alarmeringscentral (Bilaga 1.1)

   Här kan du som har avtal med Kommunens alarmeringscentral KAC skicka in åtgärdsunderlag för larmhantering kopplat till KAC.

  Omsorg och stöd (25)

  Utbildning och barnomsorg (24)