Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska utföra en åtgärd som kräver anmälan är det den här tjänsten du använder. 

Det är bra om du förbereder din anmälan. Förbered och ta fram de handlingar och ritningar som du behöver bifoga till din anmälan. Ska du utföra bygglovsbefriade åtgärder närmare fastighetsgräns än 4,5 m behöver grannar godkänna placeringen.

Mer information om hur och när du ska söka om bygglov hittar du på kommunens webbplats: Läs mer om bygglov.

Förtydligande
Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan/anmälan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett och fyra veckor från anmälan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan/anmälan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

Ombud för byggherre
Du kan som ombud för byggherre fylla i ansökan och ange byggherrens kontaktuppgifter. Denne får då en notis om att ansökan behöver signeras digitalt. När detta är gjort skickas ansökan in i byggherrens namn.

 

Saknar du e-legitimation?
Om du saknar e-legitimation kan du ansöka via blankett. Ladda ner den via "Hämta blankett". Behöver du hjälp med din ansökan går det bra att kontakta vårt Kontaktcenter 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Exempel på bilagor som du kan välja att bifoga: Situationsplan, Nybyggnadskarta, Fasadritning, Planritning, Kontrollplan, Teknisk beskrivning, Kontrollansvarig

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa