Ensamkommande barn - redogörelse/arvodesräkning

LÄS MER

Här kan du som god man för ensamkommande barn skicka in redogörelse och ansöka om arvodesräkning hos Överförmyndarenheten i Umeåregionen. Du som ställföreträdare gör redovisningen digitalt i e-godman.

Det är Överförmyndarenheten i Umeåregionen som samordnar och sköter handläggning av ärenden i Örnsköldsvik, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

 Läs mer information för dig som är eller vill bli god man, förvaltare eller förmyndare

Kontakt

Överförmyndarenheten i Umeåregionen
egodman@umea.se
090 - 16 61 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
overformyndarnamnden@umea.se

Följande behövs för e-tjänsten