Samarbetssamtal - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om samarbetssamtal. I samarbetssamtalen kan ni som vårdnadshavare få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

 Läs mer om vårdnad, boende och umgänge

Skicka ansökan till

Välfärdsförvaltningen
Familjerättsgruppen
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se