Samarbetssamtal - ansökan om

LÄS MER

I samarbetssamtalen kan ni som vårdnadshavare få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@ornskoldsvik.se
0660 - 88 800

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se