Samarbetssamtal - ansökan

LÄS MER

I samarbetssamtalen kan ni som vårdnadshavare få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se