God man eller förvaltare - intresseanmälan

LÄS MER

Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annan orsak behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter och ta hand om sin egendom samt sin personliga omvårdnad har under vissa förutsättningar rätt att få en god man eller förvaltare som hjälper och företräder personen.

 Läs mer information om att bli god man, förvaltare eller förmyndare

Vilket begrepp som används beror på vem den gode mannen eller förvaltaren företräder och i vilken omfattning. Den som får hjälp kallas för huvudman.

God man är en frivillig insats. Den enskilde ska ge sitt samtycke till att få en god man som då får biträda huvudmannen, som ändå har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta hans eller hennes samtycke.

Ensamkommande flyktingbarn ska tilldelas en god man. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen. (Förmyndare är vanligtvis den som är förälder till ett barn men i visa fall kan tingsrätten förordna en särskild förmyndare för barnet.)

Det är Överförmyndarenheten i Umeåregionen som har uppdraget att samordna och rekrytera gode män och förvaltare i Örnsköldsvik, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Efter att du skickat in intresseanmälan kommer Överförmyndarenheten i Umeåregionen att kontakta dig och erbjuda en tid för ett personligt samtal där du får veta mer om uppdraget och har möjlighet att ställa frågor.

 

Kontakt

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten-ovik@umea.se
090 - 16 61 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
overformyndarnamnden@umea.se