Hemsändningsbidrag - redovisning

LÄS MER

Du som bedriver butik i landsbygd och erbjuder hemsändning  av varor kan ansöka om hemsändningsbidrag.

Ekonomiskt stöd betalas ut inom kommunen till butik för varuhemsändning till hushåll i glesbygd som ligger minst två kilometer från någon dagligvarubutik.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@ornskoldsvik.se
0660 - 880 000

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
kommunledning@ornskoldsvik.se