Hemsändningsbidrag - redovisning

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att redovisa hemsändningsbidrag.

 Läs mer om hemsändningsbidrag

 Läs mer om medel till landsbygd

Skicka redovisningen till

Örnsköldsviks kommun
Tillväxtavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
kommunledning@ornskoldsvik.se