Vindbonus - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om vindbonus.

 Läs mer om vindbonus

Skicka ansökan och bilagor till

Landsbygdsgruppen
Örnsköldsviks kommun
Tillväxtavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
kommunledning@ornskoldsvik.se