Vindbonus - ansökan

LÄS MER

Vindbonus är en frivillig ersättning som vindkraftsbolagen kan betala ut för de ingrepp och intrång som sker i vindkraftsparkernas närområden. Vindbonusen kan användas till sådant som främjar utvecklingen inom respektive vindkraftsparks närområde. Bolagen har möjlighet att specificera vad vindbonusen ska användas till.

Vindkraftsbolagen kan endera administrera vindbonusen själva eller låta en annan part ta hand om ansökningar och utbetalningar.

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
kommunledning@ornskoldsvik.se