Anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka till anpassad gymnasieskola. Ladda ned blanketten, fyll i den och skicka den till:

Örnsköldsviks Gymnasium Kappa
Rektor för Anpassad gymnasieskola
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Örnsköldsviks gymnasium
gymnasiet@ornskoldsvik.se
0660 - 883 80

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se