Arrangörsstöd - ansöka om

LÄS MER

Bidraget är till för att stimulera till att skapa fler offentliga kulturarrangemang i Örnsköldsviks kommun.

Villkor
Bidraget måste godkännas av kultur- och fritidskontoret i förhand. Bidraget kan sökas av ideell demokratisk kulturförening som uppfyller de allmänna bestämmelserna.öppnas i nytt fönster Som kulturförening räknas förening som huvudsakligen är aktiv inom något/några av följande områden:

  • Sång
  • Musik
  • Dans
  • Teater, även drama och rollspel
  • Konst, även design och konsthantverk
  • Foto
  • Film
  • Radio
  • Litteratur, även berättande och poesi
  • Kulturhistoria, även hantverk

Bidrag
Bidrag kan beviljas för utåtriktade arrangemang, som vänder sig till grupper som är prioriterade av nämnden. Denna prioritering kan gälla för en längre eller kortare tidsperiod och bygger på kultur- och fritidsnämndens mål samt de olika policydokument som kommunen ska arbeta efter. Om föreningen inte kan redovisa den verksamhet som legat till grund för bidraget kan beviljade medel krävas tillbaka. Avtal kan skrivas mellan bidragssökande förening och nämnden.

Bidraget fördelas utifrån den budgetram som kultur- och fritidsnämnden avsätter.

Bidraget är ett förlustbidrag och betalas ut direkt efter genomfört arrangemang.

Ansökan
Ansökan måste godkännas av kultur- och fritidskontoret i förhand.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa