Anläggningsbidrag för idrottsföreningar - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att stödja idrottsföreningar som äger egen anläggning.

Villkor

För att beviljas anläggningsbidrag måste föreningen uppfylla kraven för sammankomstbidrag. Föreningen ska se till att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker samt ha en underhållsplan på minst tre (3) år. Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänhet, skolor och andra ideella föreningar att låna eller hyra.

För föreningar med mer än 200 bidragsberättigade aktiva medlemmar multipliceras anläggningsstödet med 1,2. För föreningar med mer än 400 bidragsberättigade aktiva medlemmar multipliceras anläggningsstödet med 1,5. Med aktiv medlem avses den som har betalat medlemsavgift och deltar i föreningens träningsverksamhet.

Läs mer om bidraget på https://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora.

Ansökan
Lämnas in senast 15 september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa