Anläggningsbidrag för idrottsföreningar - ansöka om

LÄS MER

Observera att denna blankett endast används om det är något som har ändrats från tidigare inlämnade uppgifter eller om det är en ny förening som ansöker. Annars använder du e-tjänsten "Föreningsbidrag enligt norm".

Ändamål
Bidraget avser att stödja idrottsförening som äger, driver eller hyr anläggning/lokal och som kultur- och fritidsnämnden bedömer angelägen för kommunen eller förening.

Villkor
Idrottsförening ska ha redovisat och beviljats bidrag för 20 sammankomster eller fler under föregående verksamhetsår samt vid bidragsårets utgång haft minst tio (10) medlemmar i åldrarna 7 – 25 år.

  • Anläggning/lokal ska, för att bidrag ska utbetalas, vara tillgänglig för allmänheten, skolor, ideella föreningar och andra organisationer.
  • Idrottsförening ska svara för att anläggning/lokal hålls i gott skick och driftsäkert.
  • Underhållsplan på minst tre (3) år bör upprättas av idrottsförening som äger anläggning/lokal.
  • Om särskilda skäl föreligger kan kultur- och fritidsnämnden inom ramen för budgeterade medel upprätta separata avtal med idrottsföreningar.

Idrottsförening med egen klubbstuga/omklädningsbyggnad kan beviljas bidrag för drift enligt nedanstående:

Ansökan
Skickas in senast 15 september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa