Driftbidrag för fiskevårdsområden - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att stödja fiskevårdsområdesföreningar verksamma inom Örnsköldsviks kommun för att stimulera och underlätta för friluftsliv och sportfiske. 

För att föreningen ska vara berättigad driftsbidrag ska fisket upplåtas till allmänheten och vara gratis för unga upp till 16 år. Undantag kan göras för utsättningsvatten och där lokala regler säger annat. 

Bidraget kan betalas ut till en samverkansförening för fiskevårdsområden om de inblandade fiskevårdsområdena tycker att det är lämpligt. Bidraget kan även betalas ut till föreningar som arrenderar vatten där fiske upplåts till allmänhet. 

Läs mer om bidraget på www.ornskoldsviks.se/uplevaochgora.

Grundbidrag
Bidragets storlek avgörs av fiskevårdsområdets vattenareal och kilometer rinnande vatten (åar, älvar) enligt följande system.

Sammanlagd vattenareal Bidrag
Mindre än 300 hektar 500 kr
300 - 599 hektar 1000 kr
Mer än 600 hektar 1500 kr
   
Antal kilometer rinnande vatten  
Mindre än 10 kilometer 300 kr
10 - 19 kilometer 500 kr
Mer än 20 kilometer 800 kr


Ansökan lämnas in senast 15 september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa