Driftbidrag för fiskevårdsområden - ansöka om

LÄS MER

Kultur- och fritidsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till fiskevårdsområden verksamma inom kommunen och har till syfte att stimulera och underlätta för sportfiske och friluftsliv.

Villkor
Fisket ska upplåtas till allmänheten. Fisket ska vara gratis för ungdomar upp till och med 16 år. Undantag för utsättningsvatten och där lokala regler säger annat. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år lämnas in vid ansökan. Bidragen kan också betalas ut till en samverkansförening för fiskevårdsområden om de inblandade fiskevårdsområdena finner det lämpligt.

Grundbidrag
Bidragets storlek avgörs av fiskevårdsområdets vattenareal och kilometer rinnande vatten (åar, älvar) enligt följande system:

Sammanlagd vattenareal Bidrag
Mindre än 300 hektar 480 kr
300 - 599 hektar 960 kr
Mer än 600 hektar 1440 kr
   
Antal kilometer rinnande vatten  
Mindre än 10 kilometer 240 kr
10 - 19 kilometer 480 kr
Mer än 20 kilometer 720 kr

Skötselbidrag
För skötsel av serviceanläggningar avsedda för sportfiskare betalas bidrag enligt följande ut:

Vindskydd 240 kr
Fiskebrygga (handikappanpassad eller flytbrygga) 240 kr
Toalett 360 kr
Raststuga öppen för allmänheten 400 kr
Sopkärl (beställt av MIVA) 500 kr

Ansökan
Ansökan skickas in senast 15 september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa