Anläggningsbidrag för samlingslokalföreningar - ansöka om

LÄS MER

Observera att denna blankett endast används om det är något som har ändrats från tidigare inlämnade uppgifter eller om det är en ny förening som ansöker. Annars använder du e-tjänsten "Föreningsbidrag enligt norm"

Ändamål
Bidraget avser att stödja kostnader för samlingslokaler, som ägs av samlingslokalföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation, och som kultur- och fritidsnämnden bedömer angelägen för kommunen eller förening.

Villkor
För att driftbidrag ska beviljas förening ska föreningen redovisa att det i lokalen genomförts minst 20 nyttjandetillfällen/uthyrningstillfällen/arrangemang för barn och ungdom, 0 – 25 år, under föregående verksamhetsår.

  • Samlingslokalen ska, för att bidrag ska betalas ut, vara öppen och tillgänglig för allmänheten, skolor, ideella föreningar och andra organisationer.
  • Samlingslokalförening ska svara för att lokalen hålls i gott skick och driftsäkert.
  • Underhållsplan på minst tre (3) år bör upprättas av förening som äger lokalen.
  • Om särskilda skäl föreligger kan kultur- och fritidsnämnden inom ramen för budgeterade medel upprätta separata avtal med samlingslokalföreningar

Driftbidrag
Samlingslokalförening med egen samlingslokal kan beviljas bidrag för drift enligt följande:

Byggnader

Bidrag
Omklädningsrum/WC/Dusch 170 kr/m²
Kansli/kök 140 kr/m²
Övriga samlingsrum 85 kr/m²
Varmförråd 40 kr/m²

Ansökan
Skickas in senast 15 september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa