Anläggningsbidrag för samlingslokal- och intresseföreningar - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att stödja anläggningar som ägs av samlingslokal- och intresseföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation och som av kultur- och fritidsnämnden bedöms värdefulla för invånare i Örnsköldsviks kommun. Bidraget avser att möjliggöra för föreningar att underhålla verksamhetsytor öppna och tillgängliga för allmänheten.

Villkor

För att beviljas anläggningsbidrag måste föreningen uppfylla allmänna bestämmelser för bidrag. Föreningen måste även kunna redovisa att det i lokalen, eller på verksamhetsytorna, under det senaste året varit minst 20 sammankomster eller aktiviteter för barn och unga upp till 25 år. Föreningen ska se till att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker samt ha en underhållsplan på minst tre (3) år.

Läs mer om bidraget på www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora.

Driftbidrag
Samlingslokalförening med egen samlingslokal kan beviljas bidrag för drift enligt följande:

Byggnader

Bidrag
Omklädningsrum/WC/Dusch 170 kr/m²
Kansli/kök 140 kr/m²
Övriga samlingsrum 85 kr/m²
Varmförråd 40 kr/m²

Ansökan
Skickas in senast 15 september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa