Fria medel - ansöka om

LÄS MER

Bidrag till föreningar med syfte att stimulera till verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdomar.

Villkor
Bidrag lämnas efter särskild prövning och ställs i relation till nämndens mål. Hänsyn ska tas till frågor som jämställdhet, toppning, dopning och droger, integrering, funktionsnedsättning, social utsatthet samt till verksamhet utifrån ett områdes lokala behov.

Bidraget ska

  • Stimulera till utveckling av den ordinarie verksamheten för barn- och ungdom.
  • Möjliggöra utbildnings- och informationsinsatser med syfte att göra en alkohol- och drogpolicy för sin förening.
  • Stimulera föreningar som har en aktiv plan för att integrera ungdomar med funktionsnedsättning i sin verksamhet
  • Möjliggöra projekt och offentliga arrangemang, inte jubileer eller fester.
  • Uppmuntra till samverkansarbete mellan föreningar när det gäller lokaler och personal

Ansökan
Ansökan kan ske löpande under hela året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara myndig

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa