Utvecklingsbidrag - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Bidraget kan betalas ut för en eller flera nedanstående punkter:

  • Möjliggöra insatser för ökad integration, tillgänglighet och delaktighet.
  • Möjliggöra insatser för ökad jämställdhet.
  • Möjliggöra insatser för ökad klimat- och miljömedvetenhet.
  • Möjliggöra för projekt och offentliga evenemang, inte jubiléer eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla de allmänna kraven för bidrag. Bidrag betalas ut efter särskild prövning och ställs i relation till kultur- och fritidsnämndens mål samt hur väl ansökan uppfyller bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till återkommande arrangemang.

Ansökan kan göras löpande under året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara myndig

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa