Föreningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Från och med 1 januari 2020 görs alla ärenden som rör föreningar i kommunens boknings- och bidragssystem Interbook GO. Om du inte har en inloggning sedan tidigare ordnar du det enkelt själv i systemet. Följ länken och följ sedan anvisningarna. Byskötselpeng söks fortfarande via e-tjänst.

Alla notiser och eventuella meddelanden gällande ärendet kommer skickas till dig från det systemet.

Idrottsföreningar

 • Sammankomstbidrag
 • Anläggningsbidrag
 • Bidrag för hyrd lokal
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Maskinbidrag
 • Upprustningsbidrag
 • Kartbidrag
 • Utvecklingsbidrag

Barn- och ungdomsföreningar (ej idrott)

 • Medlemsbidrag
 • Upprustningsbidrag
 • Skolföreningar
 • Bidrag för hyrd lokal
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Utvecklingsbidrag

Funktionsrättsföreningar

 • Medlemsbidrag
 • Särskilt bidrag
 • Transportbidrag
 • Bidrag för hyrd lokal
 • Sammankomstbidrag
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Utvecklingsbidrag

Pensionärsföreningar

 • Medlemsbidrag
 • Utvecklingsbidrag

Kultur och arrangemang

 • Arrangörsstöd

Kulturarvsföreningar

 • Basbidrag
 • Upprustningsbidrag
 • Verksamhetsbidrag
 • Utvecklingsbidrag

Samlingslokal- och intresseföreningar

 • Anläggningsbidrag
 • Upprustningsbidrag
 • Utvecklingsbidrag

Frilufts- och fiskevårdsområden

 • Driftbidrag
 • Upprustningsbidrag
 • Bidrag till fiskepremiärer
 • Utvecklingsbidrag

Studieförbund

Föreningar som bedriver verksamhet för socialt utsatt personer eller grupper

Behandling av personuppgifter