Föreningsbidrag för kulturarvsförening - ansöka om

LÄS MER

Bidraget ska stödja föreningarnas huvudsakliga verksamhet att bevara, använda och utveckla det lokala kulturarvet.

Villkor
Bidrag kan sökas av förening som uppfyller de allmänna bestämmelsernaöppnas i nytt fönster.

Vid tillskott av byggnad i föreningens ägo ska prövning ske i kultur- och fritidsnämnden om byggnaden är bidragsgrundande eller inte, innan byggnaden flyttas. Detta då en byggnads kulturhistoriska värde kraftigt minskar då den flyttas från sin ursprungliga plats. En flytt av en byggnad kan dock ibland vara det enda alternativet till en rivning.

Basbidrag
Föreningar kan för sin vårdande och dokumenterande verksamhet få ett bidrag på 7 000 kronor samt ett bidrag som motsvarar halva försäkringskostnaden.

Verksamhetsbidrag
Till öppen verksamhet kan föreningen få ett bidrag som bestäms utifrån befintlig budgetram och efter fördelning av basbidraget.

Ansökan
Ansökan skickas in senast 2 maj.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Handling som styrker årskostnaden för försäkringen
  • Lista på öppethållande och offentliga arrangemang

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa