Kartbidrag för orienteringsföreningar - ansöka om

LÄS MER

Bidrag kan betalas ut för framställning av orienteringskartor.

  • Vid nyproduktion lämnas bidrag med 7 000 kr/km²
  • Vid omfattande revidering lämnas bidrag med 3 500 kr/km²
  • Vid enkel revidering lämnas bidrag med 1 000 kr/km²

Orienteringsklubbarna ska årligen gemensamt till kultur- och fritidförvaltningen redovisa en rullande 5-års plan. I planen ska framgå vilka områden som avses, yta i km² samt kostnadsberäkning. Vid nyproduktion kan förskott på bidraget utbetalas efter färdigställande av grundmaterialet, dock högst 50% mot uppvisande av verifikat. Resterande bidrag utbetalas mot redovisning av färdig karta.

Ansökan
Kan göras löpande under året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa