Kartbidrag - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att stödja framställning och revidering av orienteringskartor.

Villkor
Orienteringsklubbarna ska årligen gemensamt till Föreningsbyrån redovisa en rullande 5-års plan. I planen ska framgå vilka områden som avses, yta i km2 samt kostnadsberäkning. Vid nyproduktion kan förskott på bidraget betalas ut efter färdigställande av grundmaterialet, dock högst 50 % av den totala kostnaden, mot uppvisande av verifikat. Resterande bidrag betalas ut mot redovisning av färdig karta.

Bidrag kan beviljas för framställning/revidering enligt följande:  
Nyproduktion 7000 kr/km2
Omfattande revidering 5000 kr/km2
Enkel revidering 1000 kr/km2


Ansökan kan göras löpande under året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa