Ledarutbildningsbidrag - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att ge föreningar ekonomisk möjlighet att utbilda barn- och ungdomsledare för att höja kompetensen inom föreningen och möjliggöra utveckling för barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag måste föreningen uppfylla kraven för sammankomstbidrag eller kraven för Medlemsbidrag för Barn- och ungdomsföreningar (ej idrott).

Bidraget beviljas för utbildningskostnader som kursavgift, resekostnader, studie-material, lokalkostnader och eventuell kostnad av inhyrd föreläsare. Endast kurser arrangerade av eller i samverkan med riks- eller distriktsorganisation är bidragsberättigade.

Studiecirklar, kongresser och läger är inte bidragsgrundande. Vid externa utbildningar är kursavgift och resekostnader bidragsgrundande. Vid interna utbildningar är studiematerial, lokalkostnader och kostnader inhyrd föreläsare bidragsgrundande.

Ansökan lämnas in senast 2 månader efter genomförd utbildning tillsammans med bifogat verifikat.
 

Ledarutbildningsbidraget fördelas enligt följande:

10   - 100  medlemmar 5 000 kr
101 - 150  medlemmar 6 000 kr
151 - 200  medlemmar 7 000 kr
201 - 250  medlemmar 8 000 kr
251 - 300  medlemmar 9 000 kr
301 - 350  medlemmar 10 000 kr
351 - 400  medlemmar 11 000 kr
401  och uppåt 12 000 kr

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kopior av kursintyg, kursprogram samt verifikat på kostnader ska bifogas i tjänsten eller via post

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa