Ledarutbildningsbidrag - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att stimulera föreningens ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och på så sätt utveckla föreningens verksamhet för åldersgruppen 7 – 25 år.

Villkor
Förening ska ha redovisat och beviljats bidrag för 20 sammankomster eller fler under föregående verksamhetsår eller beviljats bidrag för ungdomsverksamhet enligt de mål som är antagna av Sveriges riksdag för ungdomsverksamhet.

Bidrag
Förening kan för intern eller extern utbildning av ungdomsledare och instruktörer få bidrag enligt följande:

10   - 100  medlemmar 5 000 kr
101 - 150  medlemmar 6 000 kr
151 - 200  medlemmar 7 000 kr
201 - 250  medlemmar 8 000 kr
251 - 300  medlemmar 9 000 kr
301 - 350  medlemmar 10 000 kr
351 - 400  medlemmar 11 000 kr
401 - eller fler 12 000 kr

För extern utbildning gäller följande:

  • Bidrag beviljas för faktisk godkänd utbildningskostnad.
  • Som godkända kostnader räknas kursavgift och resekostnader.
  • Enbart kurser arrangerade av eller i samråd med riks- eller distriktsorganisation godkänds.
  • Studiecirklar, kongresser och läger är inte bidragsberättigade

För intern utbildning gäller följande:

  • Bidrag beviljas för faktiskt godkänd utbildningskostnad.
  • Som godkända kostnader räknas studiematerial, lokalkostnader samt kostnader för föreläsare.
  • Enbart kurser som skett i samverkan med riks- eller distriktsorganisation godkänds.
  • Studiecirklar, kongresser och läger är inte bidragsberättigade.
  • Kostnader för resor, kost och logi samt för egna ledare/föreläsare och lokaler är inte bidragsberättigade.

Ansökan
Ansökan skickas in senast två månader efter genomförd utbildning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kopior av kursintyg, kursprogram samt verifikat på kostnader ska bifogas i tjänsten eller via post

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa