Maskinbidrag - ansöka om

LÄS MER

Bidraget är till för att ekonomiskt stödja inköp av maskiner. Förening kan därmed beviljas bidrag med högst 50 % till kostnader för inköp av maskiner för skötsel av anläggningar. Ansökan prövas utifrån befintlig budgetram.

Beviljat bidrag utbetalas mot uppvisande av faktura.

Villkor
Förening som söker maskinbidrag måste uppfylla de krav som ställs i allmänna bestämmelser.öppnas i nytt fönster Förutsättning för att bidragsansökan ska prövas är att ansökan kommer in till kultur- och fritidskontoret innan maskinen köps in.

Ansvarig handläggare vid kultur- och fritidskontoret ger föreningen besked vid bidragsansökan. Om föreningen får avslag på sin ansökan måste föreningen lämna in en ny ansökan för att ärendet ska prövas på nytt.

Verksamheter och anläggningar som innehåller huvudsaklig kommersiell vuxenverksamhet kan inte få bidrag.

Ansökan
Skickas in senast 1 april.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa