Särskilt bidrag Funktionsrättsförening - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att stödja och stimulera till utveckling av föreningens barn- och ungdomsverksamhet samt för tillgänglighetsskapande åtgärder.

Villkor
Förening som söker särskilt bidrag måste uppfylla kraven för medlemsbidrag.

Ansökan kan göras löpande under året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa