Transportbidrag Funktionsrättsförening - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att stödja föreningar som behöver använda sig av beställningstrafik vid resor vars syfte är att delta i föreningskonferenser, distriktsmöten eller andra aktiviteter kopplade till föreningsverksamhet eller samverkan.

Villkor
Förening som söker transportbidrag måste uppfylla kraven för medlemsbidrag.

Transportbidraget kan beviljas med 50 % av redovisad årskostnad för resor med beställningstrafik inom Norrlandsregionen.

Ansökan kan göras löpande under året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kopia av faktura på busskostnad, leasingkontrakt på bil etc

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa