Upprustningsbidrag för egen anläggning eller lokal - ansöka om

LÄS MER

Bidraget är till för att ekonomiskt stödja förbättringar och upprätthållande av standard i anläggningar och lokaler.

Villkor
Förening som söker upprustningsbidrag måste uppfylla de krav som ställs i allmänna bestämmelseröppnas i nytt fönster. Förutsättning för att bidragsansökan ska prövas är att ansökan kommer in till kultur- och fritidskontoret innan arbetet med anläggningen/lokalen påbörjas.

Till ansökan om upprustningsbidrag ska bifogas:

  • Nödvändiga ritningar, planritning, fasader, situationsplan
  • Kostnadskalkyl, finansieringsplan samt driftskalkyl

Kultur- och fritidsnämnden fastställer vilka kriterier som ska gälla för prioriteringar av bidrag.

Ansvarig handläggare vid kultur- och fritidskontoret ger föreningen besked vid bidragsansökan. Om föreningen får avslag på sin ansökan måste föreningen lämna in en ny ansökan för att en ny prövning av ärendet ska kunna ske.

Verksamheter och anläggningar som innehåller huvudsaklig kommersiell vuxenverksamhet kan inte få bidrag.

Ansökan
Skickas in senast 1 april.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Handlingar som styrker kostander: Ritningar, situationsplan, kostnadskalkyl, finansieringsplan samt driftskalkyl.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa