Upprustningsbidrag för fiske- och friluftslivsföreningar

LÄS MER

Upprustningsbidraget är avsett som hjälp vid större investeringar/underhåll av fiskevårdsområden för att förbättra service och tillgänglighet för sportfiske och friluftsliv i kommunen. Med ansökan ska följa en redovisning av planerade åtgärder och en finansieringsplan. Om åtgärden kräver bygglov och/eller strandskyddsdispens ska de handlingarna skickas med ansökan.

Exempel på vad bidraget kan användas till:

  • Upprustning av stugor
  • Inköp av bryggor, vindskydd, bänkbord, skyltar, informationstavlor mm.
  • Handikappanpassning av fiskevatten. Stigar, rastplatser, toaletter, bryggor mm.
  • Redskap för fiskevårdande insatser. Minkfällor, ryssjor, mjärdar mm

Kultur- och fritidsnämnden fastställer vilka kriterier som ska gälla för prioriteringar av bidrag.  Bidraget kan utgå med högst 25 % av marknadsmässiga kostnader.

Ansökan
Ansökan skickas in senast 1 april.

Övrigt
Utbetalning av beviljat bidrag sker efter det att slutbesiktning har skett och eventuella påpekade brister åtgärdats. Efter samråd med förening som beviljats bidrag kan delbetalning göras.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Handlingar om styrker kostnader: ritningar, situationsplan, kostnadskalkyl, finansieringsplan samt driftskalkyl

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa