Inloggning INTERBOOK bidrag - ansöka om

LÄS MER

Login för att kunna söka bidrag ges endast till den person som har rätt att teckna föreningens firma (ordförande och/eller kassör).

Ansökan om inloggning som sker via e-tjänst behöver bara signeras via e-legitimation av den som gör ansökan (ordförande eller kassör). Ansökan via pappersblankett ska signeras av sökande ordförande och föreningens revisor som med sina signeringar intygar att bidragsansökningarna är granskade och godkända. Om föreningen byter ordförande/revisor måste en ny ansökan om login lämnas in till Föreningsbyrån.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du gör din ansökan via InterbookGO