Skolskjuts läsår 2024/2025 - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtliga elever som önskar skolskjuts till förskoleklass och grundskolan behöver göra en ansökan. Det gäller även för elever med särskilt skäl eller växelvis boende. Du som vårdnadshavare loggar in med e-legitimation. Väljer barn som ansökan gäller, fyller i de uppgifter som krävs och skickar in ansökan. Du får sedan beslut via e-tjänsten samt information om hur er eventuella skolskjuts kommer att erbjudas, innan skolstart.

Observera

  • Ansökan och beslut gäller endast sökande elev, inte andra medresenärer. Anhöriga eller klasskompisar som önskar åka med omfattas alltså inte av beslutet.
  • Vid ansökan om skolskjuts för särskilda skäl kommer Elevhälsan på respektive skola att kontaktas för stöd i bedömning av behov.

Pil Läs mer om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts bör inkomma senast 100 dagar innan skolstart i augusti. Sista datum för läsåret 2024/2025 är 2024-05-14. Det går även att ansöka senare men då kan vi inte garantera att beslut fattats innan skolan startar. 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Mobilnummer eller e-postadress till den andra vårdnadshavaren vid gemensam vårdnad men boende på olika adresser

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa