Eldstad och rökkanal - anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal ska du som fastighetsägare göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Följande arbeten kräver en anmälan:

 • nyinstallation av rökkanal eller skorsten
 • nyinstallation av kakelugn, vedspis eller braskamin
 • nyinstallation av värmepanna
 • installation av braskassett
 • byte av bränsleslag i befintlig panna
 • byte till ny panna avsedd för annat bränsleslag

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren för att få ett slutbesked.

Förtydligande
Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan/anmälan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett och fyra veckor från anmälan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan/anmälan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtaget av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

Mer information om hittar du på kommunens webbplats: Installation av eldstad och rökkanal.

 

Saknar du e-legitimation?
Om du saknar e-legitimation kan du ansöka via blankett. Ladda ner den via "Hämta blankett". Behöver du hjälp med din ansökan går det bra att kontakta vårt Kontaktcenter 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100 som visar placering av eldstad/rökkanal
 • Typgodkännande på eldstad/rökkanal
 • Situationsplan där byggnaden är markerad
 • Fasadritning som visar att skorstenen klarar kraven om att den ska mynna minst 1 meter över takmaterial och mynna över nock

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa