Eldstad och rökkanal - anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal ska du som fastighetsägare göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Följande arbeten kräver en anmälan:

 • nyinstallation av rökkanal eller skorsten
 • nyinstallation av kakelugn, vedspis eller braskamin
 • nyinstallation av värmepanna
 • installation av braskassett
 • byte av bränsleslag i befintlig panna
 • byte till ny panna avsedd för annat bränsleslag

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren för att få ett slutbesked.

Mer information om hittar du på kommunens webbplats:

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100 som visar placering av eldstad/rökkanal
 • Typgodkännande på eldstad/rökkanal
 • Situationsplan där byggnaden är markerad
 • Fasadritning som visar att skorstenen klarar kraven om att den ska mynna minst 1 meter över takmaterial och mynna över nock

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa