Information om personuppgifter

Du kan läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter på www.ornskoldsvik.se/gdpr

Personuppgifter i e-tjänster och blanketter

Under rubriken "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens startsida, finns den information som gäller för e-tjänsten och i förekommande fall motsvarande blankett. Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av e-tjänsterna eller skicka e-post till oss. Då är det säkrare för dig att ringa till oss i stället. Ta då kontakt med Kontaktcenter per telefon 0660 - 88 000.

Mina sidor

Under Mina sidor i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina pågående och sedan tidigare inskickade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Det är endast du som kan se dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med Kontaktcenter per telefon 0660 - 88 000 eller via e-post: kontaktcenter@ornskoldsvik.se.