Tillgänglighetsredogörelse för Örnsköldsviks kommuns Open ePlatform (e-tjanster.ornskoldsvik.se)


Örnsköldsviks kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Den här sidan beskriver hur Örnsköldsviks kommuns instans av Open ePlatform (e-tjanster.ornskoldsvik.se) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från e-tjanster.ornskoldsvik.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF kan du meddela oss.

Kontakta oss genom att skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se alternativt ringa 0660 - 880 00 eller besöka oss på stadshuset Kronan: Järnvägsgatan 6, entréplan.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • I vissa fall följer koden inte html-standarden korrekt.
  • I vissa fall hoppar tab-funktionen över delar i menyn och i själva e-tjänsterna. Brister också i att det inte finns en markering var man befinner sig med tab.
  • I vissa fall finns brister i användningen av modala fönster.
  • I vissa fall finns brister för skärmläsare, till exempel läses ikoner eller felmeddelanden inte upp.
  • I vissa fall är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräcklig.
  • I vissa fall brister innehåll i e-tjänsterna, i skrivandet av rubriker, länkar, förkortningar och dylikt.

Vi arbetar med att öka tillgängligheten i våra digitala tjänster och vi för kontinuerligt en dialog med leverantören om åtgärder för att kunna åtgärda bristerna ovan.
 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 3 augusti 2020 och är formellt godkänd av systemägare.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.