Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 

  Kategorier

  Visa kategorier ()
  Sortera
     
     

  Bo, miljö och trafik (68)

  Fritid och kultur (5)

  • Spårkort Skyttis spårområde

   Här kan du beställa 5-dagarskort, säsongskort, årskort och ersättningskort för Skyttis spårområde.

   Här kan du beställa 5-dagarskort, säsongskort, årskort och ersättningskort för Skyttis spårområde.

  Företag och näringsliv (3)

  Kommun och politik (14)

  • Borgerlig vigsel - lämna önskemål om tid

   Här kan du skicka in önskemål om att boka tid för en borgerlig vigsel med någon av kommunens vigselförrättare.

   Här kan du skicka in önskemål om att boka tid för en borgerlig vigsel med någon av kommunens vigselförrättare.

  • Direktupphandling i Örnsköldsviks kommun - intresseanmälan

   Här kan du registrera din verksamhet i Örnsköldsviks kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen.

   Här kan du registrera din verksamhet i Örnsköldsviks kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen.

  • Felanmälan/fråga angående e-tjänst

   Här kan du anmäla problem med en funktion eller ställa en fråga angående e-tjänst i detta system.

   Här kan du anmäla problem med en funktion eller ställa en fråga angående e-tjänst i detta system.

  • Förslag på ny e-tjänst eller förbättringsförslag på befintlig e-tjänst

   Här kan du skicka in önskemål om ny digital service eller förbättringsförslag på befintlig service till oss på Örnsköldsviks kommun.

   Här kan du skicka in önskemål om ny digital service eller förbättringsförslag på befintlig service till oss på Örnsköldsviks kommun.

  • Larmavtal KAC - avslut av befintligt avtal

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka skicka in en begäran om att avsluta befintlig larmavtal.

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka skicka in en begäran om att avsluta befintlig larmavtal.

  • Larmavtal KAC - Kommunens alarmeringscentral

   Här kan du upprätta ett avtal med kommunens alarmeringscentral KAC.

   Här kan du upprätta ett avtal med kommunens alarmeringscentral KAC.

  • Larmavtal KAC - uppdatering av kontaktuppgifter

   Här kan du som anläggningsägare (privatperson eller firmatecknare) alternativt företrädare/ombud för denne lämna eller uppdatera befintliga kontaktuppgifter kopplat till ett larmavtal eller en åtgärdsplan hos Kommunens alarmeringscentral KAC. 

   Här kan du som anläggningsägare (privatperson eller firmatecknare) alternativt företrädare/ombud för denne lämna eller uppdatera befintliga kontaktuppgifter kopplat till ett larmavtal eller en åtgärdsplan hos Kommunens alarmeringscentral KAC. 

  • Larmavtal KAC - ändring av antal enheter

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka in ändring av antal enheter i ett gällande avtal hos KAC.

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka in ändring av antal enheter i ett gällande avtal hos KAC.

  • Politiskt uppdrag - avsägelse

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

  • Samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Åtgärdsunderlag KAC - Kommunens alarmeringscentral (Bilaga 1.1)

   Här kan du som har avtal med Kommunens alarmeringscentral KAC skicka in åtgärdsunderlag för larmhantering kopplat till KAC.

   Här kan du som har avtal med Kommunens alarmeringscentral KAC skicka in åtgärdsunderlag för larmhantering kopplat till KAC.

  Omsorg och stöd (25)

  Utbildning och barnomsorg (23)