Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 

  Kategorier

  Visa kategorier ()
  Sortera
     
     

  Bo, miljö och trafik (60)

  Fritid och kultur (11)

  Företag och näringsliv (13)

  • Hemsändningsbidrag - redovisning

   Ladda ner blankett för att redovisa hemsändningsbidrag.

   Ladda ner blankett för att redovisa hemsändningsbidrag.

  • Skapa checklista för att anordna evenemang

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska anordna evenemang.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska anordna evenemang.

  • Skapa checklista för att starta biodling

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta biodling.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta biodling.

  • Skapa checklista för att starta företag

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta ett företag.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta ett företag.

  • Skapa checklista för att starta hotell och annan logiverksamhet

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta hotell eller annan typ av logiverksamhet.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta hotell eller annan typ av logiverksamhet.

  • Skapa checklista för att starta restaurang

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta restaurang.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för att få reda på vad du måste göra när du ska starta restaurang.

  • Skapa checklista för vattenbruk

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för vattenbruk om du vill börja odla fisk, kräftor, räkor, musslor, ostron och alger.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan skapa en checklista för vattenbruk om du vill börja odla fisk, kräftor, räkor, musslor, ostron och alger.

  • Sök företagsnamn

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan söka på ditt planerade företagsnamn för att se om någon har registrerat det.

   Här finner du länk till Verksamt.se där du kan söka på ditt planerade företagsnamn för att se om någon har registrerat det.

  • Vindbonus - ansökan

   Ladda ner blankett för att ansöka om vindbonus.

   Ladda ner blankett för att ansöka om vindbonus.

  Kommun och politik (18)

  • Autogiro barnomsorg - ansökan

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för barnomsorg.

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för barnomsorg.

  • Autogiro bostadssociala hyror och övrig fakturering - ansökan

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för bostadssociala hyror och övrig fakturering.

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för bostadssociala hyror och övrig fakturering.

  • Autogiro hyror och arrenden - ansökan

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för hyror och arrenden.

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för hyror och arrenden.

  • Autogiro Äldreomsorg och LSS-boende - ansökan

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för Äldreomsorg och LSS-boende.

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för Äldreomsorg och LSS-boende.

  • E-förslag

   Här kan du som har e-legitimation logga in och lämna ett e-förslag till Örnsköldsviks kommun. Du behöver inte vara folkbokförd i kommunen för att skicka in ett e-förslag. Det finns inte heller en åldersgräns - barn och unga kan också delta och skapa sina egna förslag.

   Här kan du som har e-legitimation logga in och lämna ett e-förslag till Örnsköldsviks kommun. Du behöver inte vara folkbokförd i kommunen för att skicka in ett e-förslag. Det finns inte heller en åldersgräns - barn och unga kan också delta och skapa sina egna förslag.

  • Felanmälan/fråga angående e-tjänst

   Har du problem med en e-tjänst i detta system kan du felanmäla e-tjänsten här.

   Har du problem med en e-tjänst i detta system kan du felanmäla e-tjänsten här.

  • Flytta hit - Välkommen till Örnsköldsvik

   Sök information om olika områden att bo i, avstånd vid pendling, genomsnittliga priser vid försäljning av bostäder och filtrera på dina intresseval.

   Sök information om olika områden att bo i, avstånd vid pendling, genomsnittliga priser vid försäljning av bostäder och filtrera på dina intresseval.

  • Följ kommunfullmäktiges sammanträden live via webb-TV

   Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträden live via webb-TV.

   Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträden live via webb-TV.

  • Förtroendemannaregistret - sök förtroendevald

   I förtroendemannaregistret kan du söka fram kommunens förtroendevalda och deras kontaktuppgifter.

   I förtroendemannaregistret kan du söka fram kommunens förtroendevalda och deras kontaktuppgifter.

  • Lämna klagomål eller synpunkt - utbildning och barnomsorg

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kommunens utbildning eller barnomsorg.

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kommunens utbildning eller barnomsorg.

  • Lämna klagomål eller synpunkt - vård och omsorg

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kommunens vård och omsorg.

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kommunens vård och omsorg.

  • Lämna klagomål eller synpunkt - övriga verksamheter

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kategorierna: "Fritid och kultur", "Övrig verksamhet", "Företag och näringsliv" eller "Bo, miljö och trafik".

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter inom kategorierna: "Fritid och kultur", "Övrig verksamhet", "Företag och näringsliv" eller "Bo, miljö och trafik".

  • Lämna samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Politiskt uppdrag - avsägelse

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

  • Tjänstgöringsintyg - beställning

   Här kan du som arbetar eller har arbetat hos Örnsköldsviks kommun beställa tjänstgöringsintyg.

   Här kan du som arbetar eller har arbetat hos Örnsköldsviks kommun beställa tjänstgöringsintyg.

  Omsorg och stöd (28)

  Utbildning och barnomsorg (26)

  • Anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) - ansökan

   Ladda ned blankett för att ansöka till anpassad gymnasieskola. 

   Ladda ned blankett för att ansöka till anpassad gymnasieskola. 

  • Barnomsorg på kvällar nätter och helger - ansökan

   Ladda ner blankett för att ansöka om barnomsorg på kvällar, nätter och/eller helger.

   Ladda ner blankett för att ansöka om barnomsorg på kvällar, nätter och/eller helger.

  • Bedriva fristående förskola med enskild huvudman - ansökan om godkännande

   Här kan du som är enskild huvudman ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola.

   Här kan du som är enskild huvudman ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola.

  • Bedriva fristående pedagogisk omsorg med enskild huvudman - ansökan om godkännande

   Här kan du som är enskild huvudman ladda ned blankett för att ansöka om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg.

   Här kan du som är enskild huvudman ladda ned blankett för att ansöka om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg.

  • Beställning av klasslista

   Här kan du beställa kopior av klasslistor från skolor inom Örnsköldsviks kommun som förvaras hos kommunarkivet.

   Här kan du beställa kopior av klasslistor från skolor inom Örnsköldsviks kommun som förvaras hos kommunarkivet.

  • Bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjuts

   Ladda ned blanketten bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjuts

   Ladda ned blanketten bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjuts

  • Försäkran om betalningsansvar för barn- eller skolbarnsomsorgsavgift

   Ladda ned blankett för att dela på faktura gällande barnomsorg.

   Ladda ned blankett för att dela på faktura gällande barnomsorg.

  • Hälsouppgifter och medgivande hälsosamtal - gymnasieskolan

   Här kan du som är elev i gymnasieskolan registrera dina hälsouppgifter samt lämna medgivande för hälsosamtal.

   Här kan du som är elev i gymnasieskolan registrera dina hälsouppgifter samt lämna medgivande för hälsosamtal.

  • Inackorderingstillägg - ansökan

   Ladda ner blankett för att ansöka om inackorderingstillägg.

   Ladda ner blankett för att ansöka om inackorderingstillägg.

  • Inflytt, utflytt eller skolbyte - anmälan

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla inflytt, utflytt eller skolbyte. Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör. En del adresser ligger precis i gränsen mellan två grundskolor. Vid osäkerhet kring vilken skola ditt barn tillhör kontaktar du kommunens administration för bildning alternativt expeditionen för aktuella grundskolor.

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla inflytt, utflytt eller skolbyte. Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör. En del adresser ligger precis i gränsen mellan två grundskolor. Vid osäkerhet kring vilken skola ditt barn tillhör kontaktar du kommunens administration för bildning alternativt expeditionen för aktuella grundskolor.

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring - skadeanmälan

   Ladda ner blanketten kollektiv olycksfallsförsäkring för att anmäla en skada.

   Ladda ner blanketten kollektiv olycksfallsförsäkring för att anmäla en skada.

  • Ledighetsansökan för grundskoleelev

   Ladda ner blankett för elev som ska ansöka om kortare ledighet från ordinarie undervisning.

   Ladda ner blankett för elev som ska ansöka om kortare ledighet från ordinarie undervisning.

  • Längre ledighet förskola/familjedaghem - anmälan

   Ladda ner blankett för barn som har planerad längre ledighet från sin förskole- eller familjedaghemsplats upp till max tre (3) månader. 

   Ladda ner blankett för barn som har planerad längre ledighet från sin förskole- eller familjedaghemsplats upp till max tre (3) månader. 

  • Lärvux, särskild utbildning för vuxna - ansökan

   Ladda ner blanketten för ansökan till särskild utbildning för vuxna, Lärvux. 

   Ladda ner blanketten för ansökan till särskild utbildning för vuxna, Lärvux. 

  • Läsa kurs eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i annan kommun - ansökan

   Ladda ner blankett för att ansöka om att läsa kurs eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i annan kommun

   Ladda ner blankett för att ansöka om att läsa kurs eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i annan kommun

  • Modersmålsundervisning - ansökan

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev ansöka om undervisning i modersmål

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev ansöka om undervisning i modersmål

  • Modersmålsundervisning - avanmälan

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev avsluta undervisning i modersmål.

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev avsluta undervisning i modersmål.

  • Passertagg - beställning/avaktivering

   Här kan du beställa, återaktivera, uppgradera och avaktivera passertagg för Lärcentrum som ger dig tillgång till Lärcentrums studieplatser mellan kl 06:00 - 22:00 alla dagar.

   Här kan du beställa, återaktivera, uppgradera och avaktivera passertagg för Lärcentrum som ger dig tillgång till Lärcentrums studieplatser mellan kl 06:00 - 22:00 alla dagar.

  • Reseersättning utöver ungdomskort

   Ladda ner blankett för att ansöka om reseersättning utöver ungdomskort.

   Ladda ner blankett för att ansöka om reseersättning utöver ungdomskort.

  • Vklass - se schema, registrera frånvaro mm

   Du som elev kommer åt ditt schema, matsedel och mycket mer.

   Du som förälder kan logga in och se ditt barns schema. Skicka meddelanden till andra föräldrar eller lärare. Registrera frånvaro för ditt barn.

   Du som elev kommer åt ditt schema, matsedel och mycket mer.

   Du som förälder kan logga in och se ditt barns schema. Skicka meddelanden till andra föräldrar eller lärare. Registrera frånvaro för ditt barn.

  • Vuxenutbildning SFI - ledighetsansökan elev

   Ladda ner blankett för att ansöka om ledighet från vuxenutbildningen eller SFI

   Ladda ner blankett för att ansöka om ledighet från vuxenutbildningen eller SFI

  • Ändringar i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola - anmälan

   Här kan du som är enskild huvudman anmäla ändringar i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola.

   Här kan du som är enskild huvudman anmäla ändringar i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola.