Mellanlagring av avfall - anmälan

LÄS MER
Ladda ner blankett för anmälan om mellanlagring av avfall.

Mer information

Frågor om tjänsten

Miljö- och hälsoenheten
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se