Frågor och svar

 

Har du problem med funktionalitet i webbplatsen eller andra frågor?

Om du har problem med en specifik e-tjänst hittar du kontaktuppgifter till ansvarig verksamhet på e-tjänstens startsida. Du kan även anmäla fel/problemet via vår e-tjänst: https://ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se/felanmalan.

Har du frågor om denna webbplats eller om e-tjänsteutvecklingen i kommunen? Då är du välkommen att höra av dig med dina synpunkter eller frågor via e-post till: kontaktcenter@ornskoldsvik.se eller genom att ringa kommunens Kontaktcenter per telefon: 0660-880 00.

Du kan skicka in förslag på nya e-tjänster via: http://ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se/nyetjanst
 

Vad är det för skillnad på en e-tjänst och en blankett?

En e-tjänst kan du göra när som helst på dygnet via en dator. Du fyller i uppgifterna som efterfrågas och skickar in den till oss direkt på webben. De flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering med hjälp av e-legitimation. Eventuella bilagor kan du ladda upp och skicka in. Ärendet följer du sen via Mina sidor.

En blankett fyller du i för hand och vissa blanketter kan du fylla i på din dator. Blanketten skriver du ut och signerar med din underskrift. Sedan skickar du in den per post eller lämnar den till det kontor som ska handlägga ärendet.
 

Stöder min webbläsare den här webbplatsen?

Den här webbplatsen och e-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare. Om du har problem med din webbläsare, exempelvis får upp ”Sidan kan inte visas” eller annat felmeddelande så kan du behöva se över dina inställningar.

Här hittar du information och support för de vanligaste webbläsarna:

Vad är en e-legitimation?

E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, exempelvis körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. Läs mer på Skatteverkets hemsida om e-legitimation.
 

Varför måste jag ha en e-legitimation?

Vi måste vara säkra på att du är du när du skickar in en ansökan eller anmälan till oss. När du loggar in med e-legitimation så hämtas dina personuppgifter från Skatteverket. Det gör att du slipper fylla i dina uppgifter manuellt. När du sedan loggar in på Mina sidor så kan du även följa ditt ärende under hela handläggningsprocessen.
 

Vilken e-legitimation kan jag använda?

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Kommunen tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID, Mobilt BankID, Telia eller Foreign EID.
 

Hur skaffar jag en e-legitimation?

E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.
 

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med e-legitimation, vad gör jag då?

Det kan vara så att du inte har installerat någon e-legitimation på den enhet du försöker signera via eller att giltighetstiden för e-legitimationen kan ha gått ut. I första hand ska du testa din e-legitimation via din bank. Lyckas inte testet får du vända dig till den utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis banken.
 

Jag kan inte ändra mitt namn

Ditt namn (och i vissa fall personnummer) blir inläst när du loggar in via e-legitimationen. Om du nyligen bytt  för- eller efternamn måste du ändra det hos din bank för att det ska bli rätt i e-legitimationen. Det ändras inte per automatik när du ändrar hos Skatteverket.
 

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvränga informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad så är det bara du som kan se den under Mina sidor, som är ditt utrymme för att hantera uppgifter.
 

Hur vet jag att mitt ärende skickats iväg på rätt sätt?

I slutet av din ansökan eller anmälan får du ett meddelande där det exempelvis står: ”Vi har nu mottagit ditt ärende!” eller ”Tack för att du använder vår e-tjänst”. En bekräftelse kommer också till den e-postadress du uppgivit om du varit inloggad i tjänsten. Du kan då följa ditt ärende under Mina sidor.
 

Jag har problem att betala ett ärende, vad gör jag för fel?

För att genomföra en betalning på korrekt sätt för ärende som kräver betalning behöver du gå igenom tre steg när du är klar med ditt ärende: 

Steg 1: Först kommer du till steget som summerar ihop kostnaden för valen du gjort i ärendet. Där ser du hur mycket du behöver betala. (I nuläget finns tyvärr bara möjlighet att betala med kort.) Klicka "Betala och skicka in". Du skickas då till vår betalningstjänst, steg 2, där du måste godkänna din betalningstransaktion.

Steg 1 vid betalning - summering

Steg 2: Här anger du dina kortuppgifter för det kort du vill att kostnaden ska dras ifrån. Du har här möjlighet att spara uppgifterna så de finns tillgängliga nästa gång du ska genomföra ett köp hos oss. Klicka "genomför" och du kommer till steg 3.

Steg 1 vid betalning - ange kontouppgifter

Steg 3: I sista steget behöver du signera din betalning för att den ska godkännas av din bank. Summan dras då från ditt konto. Observera! Signerar du inte i detta steg dras inte summan från kortet och ärendet skickas inte in till kommunen. 

Efter signering i detta steg skickas du tillbaka till e-tjänsteplattformen där du gjort ditt ärende och du får ett meddelande i webbläsaren att vi mottagit ärendet. Har du trots instruktionerna oven fortsatta problem med att betala ditt ärende ber vi dig att kontakta den verksamhet ärendet gäller. Kontaktuppgifter hittar du på e-tjänstens startsida. Du kan då behöva uppge namn, ev personnummer och tidpunkt för dina transaktionsförsök för att vi ska kunna felsöka.

Steg 3 - signering av betalning


Hur ger jag förslag eller lämnar önskemål på e-tjänster inte finns idag?

Alla förslag är välkomna, men vi kan inte lova att vi kan utveckla en e-tjänst av ditt förslag. Däremot så lovar vi att se över möjligheten att kunna utveckla en e-tjänst utifrån dina önskemål eller förslag.
Du når oss på e-postadressen: kontaktcenter@ornskoldsvik.se eller om du ringer till kommunens växel på 0660-880 00. Du kan även skicka in ett förslag via vår e-tjänst: https://ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se/nyetjanst.