Serveringslokal vid catering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om serveringslokal ska göras enligt 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622)

Här kan du som innehar ett serveringstillstånd för catering till slutet sällskap anmäla cateringlokal. Vid servering i en privat lokal behöver inte uppgift om lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt lämnas.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa