Försäljning och servering av folköl - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tänker du börja sälja och/eller serverafolköl i din verksamhet? Då måste du anmäla detta till miljö- och hälsoenheten vid Örnsköldsviks kommun innan försäljningen påbörjas. Det kan du göra via e-tjänsten på denna sida eller via att ladda ner blanketten "Folköls- eller e-cigarettsförsäljning samt folkölsservering, anmälan". Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och skrivas under av firmatecknaren.

Vid anmälan behöver du även lämna in ett egenkontrollprogram, ett förslag på detta finns att ladda ner under "hämta blanketter".

Anmälan om försäljning och/eller servering av folköl är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift. Miljö- och hälsoenheten kommer efter anmälan att göra tillsynsbesök samt kontrollköp. Mer om våra avgifter kan du läsa på vår hemsida

Villkor för försäljning av folköl

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa