Försäljning och servering av folköl - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Planerar du att påbörja försäljning och/eller servera folköl i din verksamhet måste du anmäla detta till miljö- och hälsoenheten vid Örnsköldsviks kommun innan försäljningen påbörjas. Det kan du göra via e-tjänsten på denna sida eller via blanketten "Folköls- eller e-cigarettsförsäljning samt folkölsservering, anmälan".

 Läs mer om servering och försäljning av folköl

Krav vid anmälan och kostnad

Om du anmäler via blankett måste den skrivas ut och signeras av firmatecknaren. Vid anmälan ska du också skicka med en kopia av verksamhetens egenkontrollprogram.

Anmälan om försäljning och/eller servering av folköl är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift. Miljö- och hälsoenheten kommer efter anmälan att göra tillsynsbesök samt kontrollköp.

Villkor för försäljning av folköl

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du som firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 

Pil Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa