Bygglov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bra att veta
Linje

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnad (bostad eller verksamhet) eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. En altan eller en uteplats kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad. En komplementbyggnad, till exempel garage, gäststuga, förråd eller lekstuga kräver i de flesta fall bygglov.

Läs mer information om att bygga nytt eller ändra bostad 
 

Förtydligande

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslutet fattas inom tio veckor från det att ansökan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem inom tre veckor kommer vi att avvisa ansökan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

Agera ombud för annan byggherre

Om du ansöker som ombud för annan part (en privatperson eller ett företag/organisation) behöver vi byggherrens godkännande att du får agera ombud i ärendet (gäller ej dig som firmatecknare). Godkännandet kan antingen ske digitalt med hjälp av e-legitimation eller via bifogad fullmakt. Vid digitalt godkännande får byggherren en notis via e-post/SMS om att ansökan behöver godkännas digitalt. När detta är gjort skickas ansökan in och du som ombud äger ärendet under hela processen och den som blir notifierad vid händelser i ärendet. Ärendet skickas inte in förrän alla parter har signerat.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du som firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Väljer du som firmatecknare att ange företagsuppgifterna manuellt behöver du inkomma med ett utdrag som visar att du har rätt att företräda bolaget.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter så hjälper de dig.

Telefon: 0660 - 880 00, telefontid 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)
Besöksadress: Järnvägsgatan 6

Saknar du e-legitimation?
Om du saknar e-legitimation kan du ansöka via blankett. Ladda ner den via "Hämta blankett". Behöver du hjälp med din ansökan går det bra att kontakta vårt Kontaktcenter 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • I de flesta fall behöver följande handlingar skickas in inom tre veckor: Planritning, Situationsplan, Sektionsritning, Fasadritning, Teknisk beskrivning
  • Vid ansökan som ombud: Bifogad fullmakt eller digitalt godkännande av Byggherren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa