Försäljning av nikotinfria tobaksprodukter - anmälan

LÄS MER

För att få fortsätta sälja eller börja sälja tobaksfria nikotinprodukter efter 1 augusti 2022 måste du anmäla det till Örnsköldsviks kommun, innan försäljningen påbörjas. Använd blanketten "Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter". Blanketten ska skrivas ut och skrivas under av firmatecknaren. Vid anmälan ska du också skicka med en kopia av verksamhetens egenkontrollprogram.

 

Läs mer information

Kontakt

Miljö- och hälsoenheten
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se