Försäljning av nikotinfria tobaksprodukter - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter eller för att få fortsätta sälja nikotinprodukter. Efter 1 augusti 2022 måste du anmäla det till Örnsköldsviks kommun, innan försäljningen påbörjas.

Blanketten ska skrivas ut och skrivas under av firmatecknaren. Vid anmälan ska du också skicka med en kopia av verksamhetens egenkontrollprogram.

 Läs mer om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Skicka anmälan till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.

Kontakt

Miljö- och hälsoenheten
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av firmatecknaren
  • Kopia av verksamhetens egenkontrollprogram