Stadigvarande serveringstillstånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället ansöka via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Skickas till: Miljö- och hälsoenheten, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
Besöksadress: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik

Avgift för registreringen
Vid ansökan om serveringstillstånd tas en avgift ut enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun. Läs mer om dessa avgifter här.

Handlingar som ska bifogas anmälan
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan: Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa