Tillfällig övernattning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid större idrottsarrangemang eller liknande kan det finnas behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är utformade för övernattning. Arrangören har då skyldighet att anmäla tillfälliga övernattning till Räddningstjänsten Örnsköldsvik.

Du som arrangör för den tillfälliga förläggningen ansvarar helt och hållet för säkerheten och att:

  • personalen har tillräcklig kunskap och utbildning
  • personalen kan agera på ett riktigt sätt vid en brand/utrymningssituation
  • larmmöjligheter finns till räddningstjänsten telefon 112
  • personalen känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning (handbrandsläckare, inomhusbrandposter etc.) som finns i lokalen
  • personalen har kunskap om brandtekniska installationer (brandlarm, branddörrar, släckutrustning, nödutgångar, vägledande markering m m)
  • de brandtekniska installationerna är kontrollerade och fungerar innan övernattning sker
  • de övernattande fått information så att de kan agera på ett tillfredsställande sätt vid en brand/utrymningssituation
  • ordningsregler upprättas och följs
  • checklista (se dokument "PM tillfällig övernattning"), avprickats av brandvakt, brandskyddsansvarig eller motsvarande person
  • sovsalens sängplatser utformas enligt dokumentet "PM tillfällig övernattning"

Anmälan
Anmälan görs av ansvarig arrangör och den ska ha inkommit till Räddningstjänsten Örnsköldsvik senast fem dagar innan övernattningen äger rum.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter så hjälper de dig.

Telefon: 0660 - 880 00, telefontid 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)
Besöksadress: Järnvägsgatan 6

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa