Tillfällig övernattning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid större idrottsarrangemang eller liknande kan det finnas behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är utformade för övernattning. Arrangören har då skyldighet att anmäla tillfälliga övernattning till Räddningstjänsten Örnsköldsvik.

 Läs mer om idrottsanläggningar och hallar

Du som arrangör för den tillfälliga förläggningen ansvarar helt och hållet för säkerheten och att:

  • personalen har tillräcklig kunskap och utbildning
  • personalen kan agera på ett riktigt sätt vid en brand/utrymningssituation
  • larmmöjligheter finns till räddningstjänsten telefon 112
  • personalen känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning (handbrandsläckare, inomhusbrandposter etc.) som finns i lokalen
  • personalen har kunskap om brandtekniska installationer (brandlarm, branddörrar, släckutrustning, nödutgångar, vägledande markering m m)
  • de brandtekniska installationerna är kontrollerade och fungerar innan övernattning sker
  • de övernattande fått information så att de kan agera på ett tillfredsställande sätt vid en brand/utrymningssituation
  • ordningsregler upprättas och följs
  • checklista (se dokument "PM tillfällig övernattning"), avprickats av brandvakt, brandskyddsansvarig eller motsvarande person
  • sovsalens sängplatser utformas enligt dokumentet "PM tillfällig övernattning"

Anmälan

Anmälan görs av ansvarig arrangör och den ska ha inkommit till Räddningstjänsten Örnsköldsvik senast fem dagar innan övernattningen äger rum.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa